woensdag 14 december 2011

Dwangarbeid, dat mag dus niet

Soms lees ik ook wat anderen schrijven, echt waar.
Zeker als iemand het woord Bruin I gebruikt. Jongens, dat betekent dat er godverhoede een Bruin II komt. Dat willen we niet.

Met zijn wetsvoorstel om bijstandsgerechtigden tot onbetaalde arbeid te verplichten als tegenprestatie voor hun uitkering gaat VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom lijnrecht in tegen de VN-arbeidsorganisatie ILO, die dwangarbeid verbiedt. Daar heeft zelfs de zo regeringsgezinde Raad van State onlangs op gewezen.

Staas de Krom van Sociale Zaken heeft bedacht dat bijstandsgerechtigden verplicht zullen worden om zonder vergoeding bijvoorbeeld sneeuw te ruimen. Dat is volgens hem een burgerlijke verplichting.

Maar “een nieuwe burgerlijke verplichting” is per definitie iets anders dan “een normale burgerplicht”, die immers niet nieuw is bedacht, maar bij een goede opvoeding hoort.

Lees meer op dwangarbeid

Rechtstoegang verzwaard

Op het gebied van de rechtspraak hakt het kabinet Bruin ook met de botte bijl van de bezuinigingen. Mensen met lage inkomens moeten meer gaan betalen voor rechtszaken en krijgen minder vergoeding voor rechtshulp. Ook de sociale advocatuur dreigt te moeten inleveren. Het pakket maatregelen gaat gebukt onder schijnargumentatie van VVD- staatssecretaris Fred Teeven.
De toegang tot de rechter komt nu ernstig onder druk te staan, vooral voor minimumlijders.

Dus als u straks een betwistbare incassovordering ontvangt (kan gebeuren, echt waar), dan is de rechtsgang voor u duurder dan het betwiste bedrag.
Twee maanden internet en telefonie bijvoorbeeld, als uw opzegging bij KPN in het ongerede is geraakt in het systeem.

Over de kosten van scheiding zullen we het maar niet hebben. Het huwelijk is een zakelijke overeenkomst en bij opheffing daarvan moet er zakelijk worden gehandeld, volgens Fred.
En zaken doen betekent hier betalen voor verplichte winkelnering.

Lees de details op bruiner kunnen we het niet maken


Geen opmerkingen:

Een reactie posten