zondag 15 juli 2012

Taalstrijd

Hilarisch. Ik kom soms woorden tegen die niet lekker smaken en die niet staan, zoals een verkeerd geknoopt overhemd. Dat komt waarschijnlijk omdat ik niet werk met het nieuwste groene boekje.

Neem nu een woord als appelplaats. Hee Bo, zit je in het fruit, ligt de tuin vol en ligt het ooft nu op het binnenplaatsje van de buren?

Niets van dat al, geachte appellant, want ik zie u al zwaaien. Een appellant is iemand die appel/appèl [geef aan wat juist is] aanvraagt bij de de rechtbank. Of zijn arm opsteekt naar de scheidsrechter, als de grensrechter verkeerde signalen geeft.

We hebben het hier over de plek waar de dienstplichtige zich dient te vervoegen om de sergeant te strelen in zijn ijdelheid. Hij staat op appèl.

De man stond op appel op de appelplaats. Tien tegen een dat u het verkeerd leest, tenzij in de zin ook het woord kazerne voorkomt.
Dan gaan de grijze cellen aan de slag en zeggen: hé [alt130] daar stonden vroeger streepjes, dat zijn zetfouten..
Voor één keer dan: welke sufk*dt heeft beslist dat het accent grave van de e is verdwenen? Een appèl teken je aan als blijkt dat de appel in je hand beurs is.

Tot 1995 was het nog overzichtelijk, daarna begon de afbraak c.q. vereenvoudiging,
Ik las bij de Taalunie dat onze taal bestaat uit de en het woorden, slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er nog aan mannelijke en vrouwelijke woorden gedacht.
Helaas heeft ook de spellingscontrole van mijn blog zich de laatste spelling eigengemaakt, want de voorkeurspelling bestaat niet meer.

Ik dwaalde af. Voor de toetsenbordtijgers staat het accent grave niet op de toetsjes, daarvoor neemt u de alt toets, houdt die ingedrukt en tikt dan op het numerieke klavier (terwijl het numlock lichtje brandt) achtereenvolgens de cijfers 138 in. Voilá [alt160], een è. Dat gaat ook met het accent aigue, alt130,

Nawoord: het kon korter, u heeft gelijk. Dan had u nog tijd gehad om uw zondagmorgenrituelen naar behoren af te ronden. Ga gauw terug naar bed met een goed boek. Voor foto's kunt u op mijn log terecht.

1 opmerking: