donderdag 10 mei 2012

Bericht van de Kunduz-gang


Helaas, het gaat weer over de zorg en de politiek. Als goedmakertje voor uw slechte weer aan het einde een mopje, voor de minder gevoeligen.


'Eigen bijdrage medicijnen kost halve maand AOW'
(Novum) - Als het demissionaire kabinet een eigen bijdrage voor medicijnen invoert, kost dat duizenden ouderen gemiddeld een halve maand AOW per jaar. Dat bedrag komt boven op het verplichte eigen risico. Verschillende ouderenbonden luidden woensdag samen met apothekersorganisatie KNMP de noodklok.

Dat staat o.a. in de Gelderlander. hier, hiero en daaro

Laten we meteen even een correctie toepassen: een (echt)paar dat AOW krijgt, ontvangt niet twee keer van wat een alleenstaande ontvangt. Dat heb ik al eens uitgelegd.
Wél betalen ze allebei straks élk 400 euro eigen risico en 380 euro maximale bijdrage per receptregel.
En die duizenden zijn er wel wat meer.

Een of andere stekkerdoos (hoi Sap) heeft dus al bepaald dat die receptregels gewoon doorgaan.
Die receptregels (9 euro voor elk medicijn dat op het recept staat) gelden dus ook voor chronisch zieken, die wel wat vaker medicijnen nodig hebben. Daar hoef je geen 65plus voor te zijn.

Nee, zegt het stekkervrouwtje, we gaan de laagste inkomens ontzien, hoe weten we nog niet, want we hebben geen overzicht van en inzicht in de cijfers en de bezuinigingen.
Dat wil zeggen, we weten hoeveel er ingeleverd moet worden,maar we moeten nog nadenken bij wie we het gaan halen.
Maar de coalitie is gered en al verliezen we de komende verkiezingen, we gaan toch lekker over ons graf heen regeren. Denkt ook Pechtold, die zich tot dusverre veilig buiten de schijnwerpers beweegt.

Heer, verlos ons van het kwade.

De paus doet zijn wekelijkse audiëntie en ontvangt een delegatie fotomodellen nieuwe stijl, dat wil zeggen meer dan maatje 38.
Elke keer als zijn ring wordt gekust kijkt hij naar beneden en zegt hardop "Ah, mon Dieu."
Dat gaat zo even door, totdat een stem achter hem zegt "Dat stel ik wel op prijs, je bent de eerste paus die me roept als er wat te zien is."

Vanwege het Kunduz-weer adviseren wij voor vanavond bruine bonen met spekjes, uitjes en zuur.


1 opmerking: