maandag 10 december 2012

Ik bepaal het zelf wel

Dit weekend kwam er een nieuwsitem langs op het journaal, waarin toelichting werd gegeven op een rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid.

Men had de omstandigheden en efficiëntie onderzocht bij het handelen van de hulpdiensten bij grotere rampen zoals Enschede, Volendam en de  treinbotsing bij Amsterdam-Centraal.
Wat blijkt, veel ongecoördineerd handelen, van elkaar niet weten wat we doen, communicatie kanalen overbelast (C2000, hoi Guusje) en bovenal de constatering dat identificatie van slachtoffers zeer zwak is.

Dat eindigt tussen de regels door met het idee dat het EPD een nuttige bijdrage kan leveren.
Mis! Als er een verkreukeld slachtoffer moeilijk ademend op de brancard ligt, bestemming onbekend, is het lastig om in die ademtochten de naam en aandoeningen te vernemen. Dus iets intikken in de computer werkt niet.

Velzel: u vertrouwt mij toch?

Maar een elektronisch pasje dat de gewonde bij zich draagt, kijk, daar heb je wat aan. Opwaarderen/bijschrijven door de arts bij bezoek (hij tikt het toch al in zijn pc terwijl u spreekt en het medicijn voert hij ook in voor de apotheker).

Maar dat pasje gaat er niet komen, want dan kan er niets verdiend worden.
Niet door de hulpverleners, begrijp me goed, maar door de mensen achter het EPD, te beginnen met meneer Velzel van VZVZ, de oudbestuursvoorzitter van Uvit, waarin Univé, VGZ, IZA en Trias zijn opgegaan, die 2 jaar geleden afscheid nam van zijn topbaan en via zijn nieuwe adviesbureau uiteindelijk bestuurder werd van VZVZ, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie.
Het EPD heet bij hem de zorginfrastructuur.

Merkwaardig is dat het beheer van de database in hand komt van een externe buitenlandse organisatie die een secure database garandeert. Niemand kan er bij zonder pasje. Krakers hebben geen kans. Alleen de direct betrokkenen en ú, als rechthebbende om te kijken wie er in uw data heeft gekeken.
Maar nergens staat hoe het toezicht op die Amerikaanse organisatie wordt geregeld  en waarom het niet door een Nederlands bedrijf kan worden gedaan, zoals FoxIt, dat ook die kennis in huis heeft. Als je het dan toch per se wil doen.

Discretie en geheimhouding is het devies. U gelooft dat natuurlijk en staat te springen om uw medisch dossier in hun handen te geven. U heeft niets te verbergen.
Uw huisarts wel, maar helaas moet hij zich aansluiten bij het EPD op straffe van uitsluiting door de verzekeraars. Die dat zelfde EPD bekostigen. Die van Boxtel van Menzis met zijn 370,000 euri 's jaars (exclusief pensioenaanspraak en bonus) houdt het wel in de gaten in de Eerste Kamer.

Conclusie: de verzekeraars hebben als private partij de handel al overgenomen. De oude database van het EPD is al in handen van Velzel en hij heeft nog een half jaar nodig om alles over te tikken in de nieuwe database. Een half jaar. Wie heeft hem toestemming gegeven om die oude EPD database in te kijken? Die moest toch vernietigd worden van  de Senaat?

Al heel lang verdwijnen bestuurders en politici na gedane arbeid bij de overheid in het bedrijfsleven. Vandaag of morgen ga ik eens turven hoeveel daarvan in de gezondheidszorg zijn beland. Belangenbehartiging avant la lettre en zo.

Lees hieronder de achtergronden. VZVZ zegt correct dat een zorgaanbieder snel uw gegevens moet kunnen inzien. Dat betekent niet dat die in een niet goed beveiligde database moeten gaan zitten die voor iedereen binnen het circuit zichtbaar zal  zijn.
Dan is dat kaartje of polsbandje wel effectiever. Dan heb ik tenslotte controle over wie er wat van me weet.

November 2012:
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) wil patiënten pas over een half jaar om toestemming vragen voor het gebruik van hun medische gegevens in het epd.

Dit zou betekenen dat dat burgers een half jaar langer tegen hun wil in het epd zitten. Ook wijkt VZVZ af van een belangrijke privacy-eis die de politiek heeft gesteld aan het epd. Bestuurder Edwin Velzel van de VZVZ heeft een verzoek om uitstel gedaan bij de IGZ en bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Volgens hem hebben veel minder mensen dan verwacht toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens. Daardoor zou 95 procent van de dossiers verloren gaan en dat zou gezondheidsrisico’s opleveren.

Het is de vraag in hoeverre EZVZ met de 'oude'gegevens mag werken. Dat zijn gegevens in een opslag die door de Eerste Kamer is afgewezen, dus al lang vernietigd hadden moeten zijn. Het is ook de vraag wie Velzel toestemming heeft gegeven om die gegevens in beheer te nemen.
In Medisch Contact meldde Velzel al eerder ook dat hij vanuit het oogpunt van de patiëntveiligheid het wismoment een paar maanden zou willen opschuiven en dat hij dit had aangekaart bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Er gebeuren hier dingen die onder overheidstoezicht behoren te vallen, ondanks een bnage minister die nu al aanhaar toekomst ná de politiek denkt.

Wat zegt VZVZ op de eigen website:
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener snel en makkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo heeft hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag elektronisch medische gegevens kunnen opvragen. Ook ´s avonds en in het weekend. Zij gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor het snel en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens.


Geplakt uit medisch contact

Geen opmerkingen:

Een reactie posten