woensdag 7 december 2011

Het doel heiligt de middelen


 Citaat uit de toelichting op EU wetgeving:
Voor de aanpassing van het Europees Verdrag is de instemming van alle lidstaten nodig. Ofwel parlementen moeten het nieuwe verdrag goedkeuren, of het verdrag moet middels een referendum aan de bevolking worden voorgelegd.

Noodfonds
Quote: "Het permanente noodfonds moet halverwege 2012 het tijdelijke noodfonds gaan vervangen. Er werd een noodfonds opgericht om met schulden overladen landen financieel bij te staan. Maar juridisch gesproken druist de oprichting van dit tijdelijke noodfonds in tegen Europese verdragen. De oprichting van een permanent fonds moet deze 'illegaliteit' beëindigen."

EU-voorzitter Van Rompuy stelt voor om het permanente Europees noodfonds (ESM) een banklicentie te geven. Zo kan het fonds een beroep doen op de grote geldvoorraden van de Europese Centrale Bank. Daarnaast stelt de EU-president voor om de capaciteit van het fonds (500 miljard euro) te herzien. [Naar 1500-2000 miljard euro]

Dat dit permanente noodfonds dus het ESM is zegt hij er niet bij. Het ESM dat staten verplicht om binnen 5 dagen geld ter beschikking te stellen.
Hiermee wordt dus ook de stemming over het ESM in de nationale parlementen omzeild. Heel knap.

De veranderingen aan het Europees verdrag die Van Rompuy voorstelt, hoeven volgens hem niet eerst door de parlementen van de lidstaten geratificeerd worden. ''Deze procedure kan dus leiden tot snelle en significante veranderingen.''

Volgens onze Jan Cees gaat het er  om dat de aanpassing snel wordt bereikt en niet de manier waarop. Iets met daadkracht. Hij is het er mee eens zegt hij.

Wat u er van vindt is niet belangrijk, voor minister zijn kun  je tenslotte niet studeren.

Citaten geplakt uit o.a. Pownews
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten