zondag 20 mei 2012

Nagekomen geest

De kracht van de reclame en de propaganda ligt in de herhaling en de eenvoud van de boodschap.
Het is niet toevallig Joseph Goebbels geweest die dit lemma tot grote bloei bracht.

Wat je niet aanstaat verzwijg je, wie tegen je in gaat maak je verdacht of belachelijk. Het is altijd zaak om uw beweringen prijs te geven aan een willig gehoor.

Houd dat maar in gedachten als men het over de voordelen van de EU heeft en u voor slecht ingelicht houdt zodra u kritische vragen heeft. Zoals in Buitenhof van vandaag. Men voelt nattigheid van de valbijl en spreekt daar bij voorkeur niet over in het huis van de stervende.

Naar verluidt wordt door de Spaanse advocaat-generaal een strafrechtelijk onderzoek voorbereid naar de gang van zaken bij de Spaanse banken en mogelijke corruptie. Dat moesten meer mensen doen.

Ik ga proberen deze week niet meer over politiek te schrijven.


1 opmerking: