donderdag 23 augustus 2012

Afvinken

Mocht u de debatten op de televisie gaan volgen of de uitspraken van de lijsttrekkers willen toetsen, dan staan hier nog even de regels van het Kunduz-akkoord.

De accijnzen op sigaretten gaan met 35 cent per pakje omhoog. Een pakje shag wordt 60 cent duurder.
De accijnzen op sterke drank gaan 6 procent stijgen. Die op bier 10 procent en de accijnzen op wijn worden 15 procent hoger.
Er komt geen gebruikelijke inflatiecorrectie voor de belastingschijven.
Het maximum van de arbeidskorting stijgt met 70 euro.
Er komen extra heffingen op aardgas, leidingwater, de kolen, rode diesel en het eurovignet. Dat gaat om 890 miljoen.
De bankenbelasting wordt verdubbeld, dat levert 600 miljoen euro op in plaats van 300 miljoen.
Woon-werkverkeer wordt belast, door het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Het vergoeden van zakelijk reizen blijft onbelast . Alle leaserijders krijgen een bijtelling voor privégebruik. Er komt een overgangsregeling voor bestaande gevallen.
De woon-werkkilometers met de auto van de zaak worden belast.
Vertrekbonussen van 531.000 euro of meer worden belast tegen 75 procent.
De al ingevoerde btw-verhoging van 6 naar 19 procent op een kaartje voor het theater wordt vanaf 1 juli teruggedraaid.
De beloofde lastenverlichting van 430 miljoen euro aan het bedrijfsleven wordt niet uitgekeerd.
Volgend jaar moeten werkgevers tijdelijk 16 procent extra belasting betalen over lonen die dit jaar meer dan 150.000 euro bedragen.
In oktober gaat het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent. De btw verhoging wordt in 2013 voor 1,5 miljard euro teruggeven aan de burger door een hogere arbeidskorting. In 2014 en 2015 wordt het teruggegeven in een lagere inkomstenbelasting.
Heffingskortingen in box 3 van de inkomstenbelasting voor sociaal-ethisch, cultureel en durfkapitaal worden per 1 januari 2013 afgeschaft.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten