woensdag 22 augustus 2012

Vergrijzing

Uit een artikel uit 2008:
De premie voor de AOW kan flink omlaag zonder dat dit leidt tot een tekort in het fonds voor de oudedagsvoorzieningen en zonder dat het rijk er belastinggeld bij moet leggen.

Dat schreven onderzoekers van de Algemene Rekenkamerin augustus 2008 in het vakblad Economische Statistische Berichten. Volgens de onderzoekers is de totale opbrengst van de AOW-premies voldoende om alle uitkeringen aan 65-plussers te betalen.
Het AOW-fonds vertoont echter een groeiend tekort. Dat komt niet door de vergrijzing, wel is dit het gevolg van de werking van heffingskortingen.

Heffingskortingen
De heffingskortingen – en vooral de arbeidskorting – drukken een zware stempel op de opbrengsten van de AOW-premies. Het rijk vult dit gat in het fonds vervolgens weer op met miljarden uit de schatkist om de AOW te kunnen betalen.
Het doorsluizen van het geld gebeurt volgens de onderzoekers geruisloos, zonder dat er principiële discussies over zijn gevoerd. Volgens hen is de vermenging van premies en belastingen niet helder, niet doelmatig en is het ook onnodig het AOW-fonds zo te beheren.

Minister Bos wlde er indertijd niet aan, omdat de consequentie verhoging van de eerste twee belastingschijven was.
Het geeft echter wel aan dat de huidige uitspraken over de onbetaalbare kosten van de vergrijzing afleidende politieke kreten zijn.

Dat gaat ook op als er geargumenteerd wordt dat de 65plussers geen AOW-premie betalen. Nee, maar wel nog steeds AWBZ-premie, tot hun vroeg gewenste dood.
In huis nemen gaat straks niet op, ondanks Edith Schippers' wens - we moeten ons huis verkopen om de zorg voor onszelf te betalen, zeggen diverse hoogleraren..

Wist u dat Edith trouwens alleen maar politicologie heeft gestudeerd en haar werkzame tijd heeft doorgebracht bij de VVD? En u maar denken dat ze kan rekenen en zorgen.

Voor degenen die het korter hadden willen lezen: 'we worden belazerd door een stelletje tweedehands autoverkopers'.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten