maandag 22 oktober 2012

schrijft mijn doch ens soo haest


Het Meertens Instituut, u weet wel, van het boek Het Bureau van Voskuil heeft wat moois gedaan, namelijk transcripties maken van duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw  die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders.

De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt.

Hier een mooi voorbeeld van een liefhebbende vrouw aan haar man met tussen de regels door het nieuws dat zij wederom zwanger is. De brief heeft hij nooit gekregen.
1664 den 1 aprijl uit roterdam

seer bemijnde man ijoris magiels ick laet u wete als dat ick noch
kloeck ende gesont ben met onse kindere als ick
ferhope dat het met u oock soo is waer het anders
dat waer mijn van herte leet om te hoore foort
bemijnde man ick wenste wel dat als het goodt
beliefde dat de reis al gedaen was en dat ghij
met lief weer tuis waert want ick dickmael
wel bedroeft ben want ick van geen mense
vrijntschap en hebbe ick hadde wel frijnde doen
ghij hier waert mer nu ghen fort bemijnde man
ghij hebt mijn met drie kindere gelaete maer
ghij sulter fier werfinde als het goodt belieft
sulcken foeij hebt ghij mijn gelaete maer
waet raet het schijnt dat het goodt soo belift
heft fort bemijnde man doet doch soo fel ende
schrijft mijn doch ens soo haest als het mogelick
is en hoe dat ghij al faert met ijou komeschap
vaert want de luide oock al ferlange en ick
mede ick hoop dat ghij u dienge wel aen sult
lege tot u en mijn proffiet fort hoop ick dat
u goodt gesontheijt sal ferlene dat ghij met
lief weer komt en liefe maen denckt doch
alteijt op goodt dat heij ijou wiel bewaere nae
siel en lif en bidt doch foor mijn gelick ick
foor ijoou doen liefe maen onse kindere hebbe
altemael doot kranck gewest wel ses weke
lan dat heft mijn wel bang ef[?] fort liefe
.. bewaert doch u selfe soo feel mogelic

[dwars in de kantlijn]
u liefe vrou lisbet klaes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten